Firmware 3.11

Sony Computer Entertainment Japan đã thông báo tại địa chỉ của họ về tên “R-TYPES” của Game Archives rằng game sẽ đóng băng khi “R’S LIBRARY Ver.1.0” được chọn từ trình đơn của trò chơi.

Quan trọng hơn đối với các chủ sở hữu PSP, việc phát hành này tiếp tục phát biểu:
“Ngoài ra, hiện tượng này không xảy ra khi sử dụng Phần mềm Hệ thống phiên bản 3.10. Các triệu chứng này sẽ được giải quyết bằng một Cập nhật Hệ thống sẽ được phát hành vào tuần thứ hai của Tháng hai (5 tháng 2 ~ 9 tháng 2) “.

Vì vậy, bạn có nó. Tiền của tôi là “3,11” cho số phần vững, vì nó không có vẻ như là nó sẽ chứa bất kỳ bản cập nhật thực sự và chỉ có ý định để khắc phục vấn đề với tiêu đề đặc biệt này.

Be the first to comment on "Firmware 3.11"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*