Articles by admin

UMD Composer

Sony Computer Entertainment vừa công bố phần mềm tạo tác UMD-Video mới mang tên “UMD Composer”. Nó tạo ra các hình ảnh đĩa UMD, và bao gồm các thành phần sau: Stream Composer: Mã hóa âm…


No Picture

Metal Gear Solid: Portable Chạy GPS!

Tối nay tôi đã thử nghiệm tính năng tuyển dụng GPS của Metal Gear Solid: Portable Ops. Nhấp vào để biết thêm chi tiết, bao gồm cả video!  Như nhiều bạn đã biết, Metal Gear Solid:…